Om forlaget

ST. OLAV FORLAG ble grunnlagt i 1889 av biskop Johannes Fallize – som en fortsettelse av allerede eksisterende katolsk publiseringsvirksomhet. Den første katekisme kom så tidlig som i 1846, tre år etter at Den katolske kirke fikk gjenetablere seg i Norge etter reformasjonen, og i 1851 kom den første messeboken.

  • St. Olav forlag eies og drives av Oslo katolske bispedømme, og bøkene distribueres i dag gjennom Sentraldistribusjonen.

  • Forlaget utgir katolske bøker om tro, spiritualitet, teologi og liturgi.

  • Medlem av Den norske Forleggerforening og Norsk Forleggersamband.

St. Olav forlag
Akersveien 14
0177 Oslo

Telefon: 23219537/528
Epost: forlag@katolsk.no
Organisasjonsnummer: 916 167 806
© St. Olav forlag og bokhandel AS 2023