Kimer i klokker - Sigrid Undsets jul

Nytt opplag av fjorårets bestselger!

Lenge før Sigrid Undset ble katolikk, var hun fascinert av de gamle fortellingene om Maria og barnet. Mysteriet med det nyfødte barnet som forener menneskenaturen med det guddommelige, blir etter hvert større for henne enn alle hennes favorittfortellinger blant eventyr, folkeviser og sanger. Hun skrev om julen i en lang rekke artikler i diverse tidsskrift og ulike julehefter, spesielt det katolske «Kimer I Klokker». Noen av dem inkluderte hun i senere essaysamlinger, men de fleste er glemt i dag og fortjener å trekkes frem igjen.omme til orde med sine gripende historier. Så er håpet at du som leser, blir berørt og også lærer noe av de interessante og sterke møtene!

Boken ble utsolgt fra forlag i fjor, og nå har vi trykt opp et nytt opplag av denne praktfulle gaveboken!

Årets julekort

Siste titler

Kom, la oss drømme

Døren til en bedre fremtid

Under COVID-krisen sto pave Frans fjellstøtt som den åndelige verdens­leder han er. Med sitt store sosiale engasjement oppmuntret han menneskene til altruistisk omsorg, sosial distansering og omvendelse. Pandemien avslørte tydeligere enn noen gang verdens store skjev­fordeling og lidelse, slo han fast, men også menneskenes iboende sjenerøsitet, kreativitet, kraft og vilje til offer og endring. Enhver krise gir oss et valg. Har vi mot til å endre oss, kan vi komme styrket ut av den. Faller vi imidlertid tilbake til «gamle synder», gjør vi en alvorlig feil. La oss bruke muligheten COVID-krisen har gitt oss, til å arbeide for en bedre verden, oppmuntrer han. Vi må ikke la all lidelse være forgjeves!

De kom og ble

Katolske innvandrere i Norge

Ta deg en tur i en katolsk høymesse i Oslo en søndag. Se utover den tettpakkede forsamlingen, og du vil få øye på folk fra hele verden. De er som en eng med blomster i mange farger, vendt mot sin guddommelige sol. I denne boken har vi plukket ut noen av disse blomstene og laget en fargerik bukett sammensatt av innvandrere fra fire kontinenter. Gjennom 20 intervjuartikler får de komme til orde med sine gripende historier. Så er håpet at du som leser, blir berørt og også lærer noe av de interessante og sterke møtene!

Dette er historiene til dem som kom – og ble i Norge!
St. Olav forlag
Akersveien 14
0177 Oslo

Telefon: 23219537/528
Epost: forlag@katolsk.no
Organisasjonsnummer: 916 167 806
© St. Olav forlag og bokhandel AS 2023